При изследвания за туморни маркери, показатели от вирусология, паразитология, имунология, алергология, патология, микробиология и генетика няма изискване за прием на храна преди пробовземането. Всички останали изследвания се правят до 10 ч. сутрин и на гладно, след ранна вечеря до 20 ч . и без употреба на алкохол.

МДЛ Цибалаб ЕООД