Нека си го кажем направо, в наши дни не е „модерно“ да се споделя чувство на омраза/ревност. Почти светотатствено е ако става дума за омраза към член на семейството. От гледна точна на науката и практиката, омразата е естествена емоция, която не бива да се потиска, а да се признава (ако се появи) и отработва. Що се касае до детската психика, колкото по-малко призната е негативната емоция, толкова по-силни са емоционалните и поведенчески прояви на детето, вследствие на това заглушаване. Затова – не се тревожете да признаете, че голямото дете не понася малкото в определени моменти, че не го иска, че споделя негативни мисли спрямо него.
Реплики, които НЕ работят: „Как може да говориш така за брат си/сестра си?“; „Той ти е брат/тя ти е сестра, ти трябва да го/я обичаш и да се държиш добре с него/нея“.
Реплики, които признават негативната емоция: „Разбирам, че ти е трудно, може би дори не искаш да имаш брат/сестра. Нормално е да се чувстваш така“.

Елена Мечева, психолог