For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектор: Галя Кузманова, сертифициран консултант по сън и основател на “Копче за сън”. Сънят на бебето през първите 3 месеца. Реалистични очаквания и приоритети. Нощни будения и растежни скокове. Физиологични състояния и неразположения, които влияят на съня.

17:45 Критерии за достатъчност на съня.

25:36 Кратки дневни дремки. Как да ги удължим? Чести будения и будуване през нощта. Асоциации за заспиване.

56:45 Как да се справим, когато имаме проблеми със съня на детето?

1:04:00 Биберонът и сънят. Помощните средства за заспиване.

1:09:28 Как се буди заспало бебе?

1:12:40 Бебето не заспива между храненията – какво да правим?