For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектори: Елена Чапалова и Яна Маджева, коснултанти по сън към “Нани, нани, бебе!” Какви са причините децата да имат проблеми със синя? Медицински, поведенчески и психологични. Връзка Майка – Дете. Тревожност, перфекционизъм при майката, емоционално изтощение и проблеми в двойката – как всичко това се отразява на съня на детето?

37:22 Как динамиката на семейството се отразява върху детето? Какви са начините, по които детето показва, че има нужда от промяна?

43:46 Когато мама не може да е на 100%. Майчинският перфекционизъм – до къде води? Границите и търпимостта ни, свързано с реакция на детето.

1:12:50 Как пускаме контрола?