Един от най-големите страхове за родителите е задавянето, което ги изправя на нокти, когато се случи. А при малчовците се случва честичко. Особено в периода на захранване.

Има няколко правила, които е важно да следвате при задавяне с твърд предмет:

 

При бебета (от 0 до 1 годинка)
1. Ако бебето кашля и издава звук, не го пипайте, не го тупайте/удряйте по гърба. Оставете го да откашля предмета, който е попаднал в дихателната тръба. Ако е легнало, можете да го изправите. Наблюдавайте го.
2. Ако бебето НЕ кашля и НЕ издава звук, това означава, че дихателната тръба е напълно запушена.
1. Обърнете го по корем, придържайте главичката му през цялото време и нанесете до 5 удара между плешките (лопатките). Не забравяйте, че главата му трябва да е по-ниско от нивото на тялото. Ако това не помогне…
2. … обърнете бебето по гръб и с два пръста притиснете навътре до 5 пъти, в точката, която се намира един пръст под линията на зърната на гърдичките, върху гръдната кост. Ако няма положителен резултат…
3. … повторете точка 1 и 2 до 3 пъти. Ако бебето не изплюе предмета, обадете се на 112.

 

При деца (от 1 до 8 годинки)

1. Ако детето кашля и издава звук, не го пипайте, не го тупайте/удряйте по гърба. Оставете го да откашля предмета, който е попаднал в дихателната тръба. Ако е легнало, можете да му помогнете да се изправи. Наблюдавайте го.
2. Ако детето НЕ кашля и НЕ издава звук, това означава, че дихателната тръба е напълно запушена.
1. Наклонете детето напред, като го придържате за гърдите. Нанесете до 5 категорични удара между плешките (лопатките). Ако това не помогне…
2. … обгърнете детето с двете си ръце, като едната ръка е свита в юмрук, обхванете я с другата си и ги поставете 1 пръст над пъпчето. Направете до 5 загребващи движения (навътре и нагоре). Ако това не помогне…
3. … повторете точка 1 и 2 до 3 пъти. Ако детето не изплюе предмета, оставете го да лежи настрани и се обадете на 112.

!!! Не бъркайте в устата на бебето/детето, ако не виждате предмета. Може да причините по-големи наранявания.
!!! Дори и веднъж да е направена тази манипулация, заведете бебето/детето на преглед за вътрешни наранявания.
!!! И не на последно място… важно е да се направи всичко възможно през първите три минути, тъй като след третата минута без кислород започват да настъпват трайни увреждания в мозъка.

Автор на материала е Андриан Георгиев,
инструктор по първа помощ
и обучител в FirstAidbg.com и Училище по първа помощ