For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

 

0:00 Интро. Гост – Елена Дражева, психотерапевт. Да пуснем детето на ясла / детска градина – какво се иска от родителите? Каква е началната подготовка? През какви съпротиви минаваме? Отделянето на детето от майката. Кога е рано и кога е късно? Какви признаци на готовност да търсим у детето?

19:15 Да учим детето на самостоятелност. Самостоятелността.

24:50 Какви са критериите, че едно дете е готово за отделяне от родителя и за посещение на ясла / детска градина? Ако родителят чувства пречки? Ако детето показва признаци на съпротива?

40:00 За частните ясли / детски градини. Когато детето се страхува от учителя. Други важни сигнали, за които да следим.

1:05:05 Когато процесът на адаптация не върви.

1:15:14 Как да подпомогнем адаптацията на детето?

1:27:35 Адаптацията при деца под 2 годишна възраст. Как да подходим? Малко повече за яслите.