Режимът включва сън, бодърстване, храна. Като храната понякога е преди бодърстването, а друг път след него. 

Събуждането сутрин и заспиването вечер е добре да се случват в приблизително еднакви часове. Това стои в основата на изграждането на рутина. Така се създава определен биороотъм, към който тялото ни се нагажда и функционира оптимално. Ако за нас възрастните, режимът е по-скоро препоръчителен, то за децата е от особена важност, за да може да има все по-малко дни, които, както казваме, “тръгват с краката нагоре”. Започнах да пиша за съня, с ясната идея, че той е последното, над което имаме контрол при децата. Но пък е най-важното условие за подобряване на качеството ни за живот. С други думи, ако оправим съня, другото ще се нареди. Макар и трудно, трябва да приложим хватки, за да достигнем до него. Дали ще е возене в количка, возене с кола, гушкане, люшкане, бял шум… струва си да опитаме всичко. Ако не става, може да означава, че сме завъртяли колелото в неправилната посока. И трябва да тръгнем наобратно.

А дорбият, продължителен сън да бъде целта, към която се стремим. 

Физическата активност в ранното детство е тясно свързана с нервно-психическото развитие и емоционалната интелигентност. Затова навсякъде се говори за основополагащата роля на психомоториката. Детето трябва да има възможност да бъде активно. И да кипи от енергия, а не да е лениво, сънливо и раздразнително. Колкото повече енергия изразходва, толкова по-добре ще се отразява този факт на апетита му. Което от своя страна ще завършва кръга, защото на добре изморено и нахранено дете веднага му се доспива и сънят му е дълъг и качествен. Който от своя страна създава бодрост, добро настроение и енергия за последващите игри.

Всичко е свързано и трябва само да завъртите колелото в правилната посока. А това понякога значипросто да поиграем по-активно с малчо и да го изморим.

Майката на Филип