Националният център по обществено здраве и анализи е държавна структура, която разработва различни стратегии, свързани със здравето. Ето списък на различни издадени ръководства, които са достъпни в пдф формат и могат да бъдат полезни. Голяма част са от 2019 г., което ги прави много нови. Проверени, подписани и достоверни.

https://ncpha.government.bg/bg/public-health-publications-menu

Майката на Филип и Ян