Освен лабораторните изследвания, от значение за здравето на бебето са и профилактичните специализирани прегледи, които се правят през първата година. Честотата на профилактичните прегледи при избрания личен лекар на детето е ясно определена. През първата година те са всеки месец. От 1 до 2 години са на всеки три месеца и от 2 до 7 години – на всеки 6 месеца.

Освен тези прегледи, родителите трябва да вземат направление и да бъдат насочени към:
• На първо място бебето трябва да бъде прегледано от ортопед на около 2-месечна възраст.
• На 6 месеца и след навършването на 1 годинка е добре да се направи профилактичен очен преглед.
• На 6-ия месец задължително малките пациенти се изпращат и за ехографско изследване на коремни органи, за което особено важно е развитието на бъбреците.

Майката на Филип