For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектор: Андриан Георгиев, инструктор по първа помощ в Училище по Първа помощ, FirstAid.com

4:15 Нараняване на главата. Какво да правим, ако детето падне? Къде да потърсим помощ, ако се случи нещо извън работните часове?

24:30 Задавянето. Когато детето си пъхне нещо в нослето.

47:30 Висока температура и температурен гърч.

54:08 Круп синдром.

57:30 Рани. Кръвотечение. Ухапвания.