For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

Темата за насилието е голяма и тежка. Трудно един разговор може да я изчерпи, но може да постави някакво начало. Да деде отговори и ориентири, защото като си там, в затвора на насилието – пътят е тотално неясен и изглежда все едно го няма. А не е така. Гост: Ралица Станкова, психолог, социален работник, дългодишен сътрудник на безплатната линия за пострадали от насилие