Една от водещите по честота като причина за анемия при бременните е така наречената таласемия минор. Това е състояние на хетерозиготно носителство (унаследено от единия родител) на дефектен ген, който обуславя нарушен синтез на хемоглобиновите молекули,  което при мъжете и жените, които не са бременни, представлява козметичен дефект и не крие почти никакви рискове. Диагнозата е една от най-често поставяните в кабинета на хематолога, поради високата й честота сред населението. Важно е при бременните жени, които не знаят, че имат подобно носителство, диагнозата да бъде уточнена с електрофореза на хемоглобин, като предварително бъде отхвърлен съпътстващ железен дефицит, който налага задължителна корекция. При бременни с таласемия минор и понижаване на хемоглобина под 80 г/л и/или данни за страдание на плода се налага кръвопреливане, поради липса на други възможности за лечение. Те следва да приемат фолиева киселина в терапевтична доза (3 пъти по 400 микрограма) до края на бременността. Уместна е и консултация с хематолог на бащата, а при наличие на носителство за таласемия минор и у двамата родители е наложително провеждане на допълнителни изследвания на плода, за изключване на така нареченото двойно хетерозиготно носителство на таласемичния ген и риска от раждане на дете с тежка, клинично-проявена хемолитична анемия (таласемия майор).

д-р Мария Георгиева, хематолог МБАЛ “Света София”