49:28 Как се справят родителите, когато детето се тръшка, удря се, блъска, вика? Предвид това, че детето не разбира всичко, което му се казва, а някои неща се налагат заради безопасността на детето? Бебешки пуберитет ли е?