Демократичното родителство е водачество, изпълнено с уважение. То изисква родителите да са едновременно твърди и благонамерени.
Твърдо: поставяме ясни и разумни граници, лимити и очаквания относно поведението на децата ни.
Благонамерено: учим ги на тези граници 9и самите ние ги спазваме) с топлота, грижа и благонамерено поведение. Няма никакъв смисъл да повишавате тон на детето. Всички тактики ще са много по-ефективни, ско се прилагат без поучителен тон и без наставления.

Алисън Шейфър, откъс от “Не, това не са глезотии”, изд. “Колибри”