For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Гост: Теодора Паунова, лекар, майка на две деца и човек с голямо сърце, усет за емпатия, високо ниво на самоосъзнаване и желание да помага. Ключът към това да овладеем себе си. Как да се обърнем към нас самите, за да се справяме с предизвикателни ситуации. Как да запазим спокойствие.

13:55 Тръшкането. Разликата между нуждата и желанието. Валидиране на емоциите.

25:25 Какво ДА правим срещу какво да НЕ правим. Пренасочване срещу разсейване.

40:45 Правенето напук. Игровият подход.

54:10 Трите П-та. Основен подход във възпитанието на детето.