For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро.

2:58 Гост: Анита Гергова от “Осъзнати родители”. Ежедневен ритъм. Общуването с детето и начинът да се свържем с него. Натоварената програма на майката и максимализма. Самостоятелността.

15:55 Емоциите. Как се свързваме със себе си и с емоциите си.

20:00 Упражняването на контрол. Думата на родителя – чува ли детето? А изпълнява ли?

25:27 Умението да се свързваме с детето и да чакаме. Емоциите и изражението на родителя.

44:45 Имаме право на емоции и чувства. Как детето усвоява начините на общуване. Пренасяне на нашите травми върху децата.

53:18 Играта.

1:01:30 Гост: Теодора Паунова – част от администрацията на 1 наум, лекар по образование. Как на практика да приложим това, което четем? Грешки, опит и процеси. Децата са различни едно от друго, темперамаент. Насоки и подкрепа за децата. Работата върху родителя е първа. След това можем да помогнем на детето.

1:19:33 Свързването със себе си и със собствените си емоции. Търсенето на подкрепа. Възпитанието на детето започва с превъзпитание на родителя.

 

“13 сцени от първата година” е специален проект на 1 наум, в който влагат усилия някои от топ специалистите, с които работим. За да може да получите проверена информация. От различни гледни точки. И разбира се, подкрепа. Топ 13 теми, с които ще поставите здрава основа в родителството. Експерти от различни области, обединени от идеята да предоставят вярно, добре структурирано и достъпно съдържание. Мултидисциплинарен, холистичен поглед към най-важните аспекти на първата година. Родителството е нова сцена в живота ни. Но филмът си заслужава!