Въвеждането на първата захранваща храна изисква около 3 до 14 дни (индивидуално за всяко дете).
Започва се с 2-3 лъжички през първия ден, с увеличаване с около 5-10 лъжички дневно, а след пюрето се дохранва с кърма (АМ).
След достигане на пълната порция от около 130 г вече не се дохранва с мляко, а към пюрето се добавя около 30 мл кърма или мляко.
Когато детето вече приема добре един вид зеленчуково пюре и каша, допълнителното им разнообразяване може да става по-бързо, но не по-малко от 3 дни.
Важно е да се отчетат евентуални неблагоприятни реакции към нововъведената храна. ”

Откъс от презентацията на д-р Петрова за Захранването