При захранването много често говорим за грамаж и рядко за енергийна стойност и т.н. плътност на храната. А това е дори по-важно. Заместената храна трябва да бъде достатъчно плътна (да има добро съотношение между хранителни вещества, които да са с по-голяма енергийна стойност от кърмата – която е 0,7 ккал/мл), не само определено количество. Ориентир (някакъв, не съвсем точен, разбира се) е да може да стои спокойно на лъжица, без да изтича. При определянето на препоръчителните количества храна за различните възрасти е прието, че предлаганата храна съдържа между 0.8–1.0 ккал/грам. Ако обаче тя е с по-висока енергийна плътност, е нужно по-малко количество от нея, в допълнение на кърмата или млякото. Ако е по-рядка, то трябва да се предложи по-голямо количество храна от препоръчаното, за да се покрият енергийните нужди.

Биляна Котева, администратор на 1 наум