For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Гост: Анита Гергова, водещa на курсове за родители към “Осъзнати родители”. Как учат възрастните и как учат децата.

8:43 Схема Вътре/Вън – съдържаща.

12:12 Схема Траектория – движение.

21:25 Заграждаща и обвиваща схема.

25:15 Транспортираща схема.

26:05 Схема Ротация.

27:50 Свързваща схема.

32:00 Позиционираща схема.

39:37 Как да играем с децата, използвайки игровите схеми? Примери.