Детето днес

Децата на новото времеУмеем ��и да комуникираме с тяхИма ли пропаст между поколенията;Новите деца по-различни ли са от старите деца;Различни родителски подходи и тяхното отражение върху развитието на децата.Добър родител равно ли е на слаб възпитателЛектор: Елена Мечева, психолог

Публикувахте от 1 наум в Петък, 17 юли 2020 г.