For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

 

Как да развиваме уменията и способностите на децата? Какво прави децата успешни и добре реализирани в бъдеще? Как се развиват устойчиви умения? И кои са те? Защо способностите за саморегулация и самоконтрол са ключови за бъдещите успехи на децата? Какви са моделите, по които децата учат и се развиват емоционално и интелектуално? Какъв в добрият баланс между структура и свобода? Какви добри практики са важни в ранното детство и градинската възраст? По какъв начин правилата помагат? Как способността за отлагане на удоволствието увеличава капацитета на детето и какви са механизмите за нейното изграждане Гост: Гергана Евлогиева, педагог, преподавател по немски език, директор на ЧДГ Germani