For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

ЕПИЗОД 5: Майки и дъщери Отношенията с майката – онази дълбока и силна връзка, която предопределя целия ни живот. И това какви ще бъдем ние като майки. Как ще предадем нататък към нашите дъщери или синове. Това ще бъде в центъра на тази серия. Как да мислим за отношенията ни с нашите си майки? Какво в тези отношения ни пречи и има нужда да се ревизира, за да продължим напред? Какво ние несъзнавано правим и изискваме от нашите деца и как това изглежда в дългосрочен план? Има ли живот след майчинството… и как изглежда той. Това е основната тема на новата ни рубрика “Майките… животът продължава”. В нея ще говорим по въпросите за вината, за тревогата, за свръхопеката, за неглижирането, за трудностите, за това ще бъдем ли пак същите, за белезите върху телата и душите ни, за травмите, за депресията, за порастването, за ролите и за целия многообразен спектър от теми, които вълнуват майките. Отвъд грижата за детето. Защото на първо място е майката.