Ролята на бащата

Ролята на бащата е също толкова значима, колкото и тази на майката. Възпитанието и развитието на детето е приоритет и за двамата родители. От самото начало. Въпреки това в нашето общество има пространство за разговор и очертаване на функциите на бащата.Акценти в срещата:Но какви са функциите на майката и на бащата?Как да разпределят задълженията си?Как се изгражда пълноценна връзка с детето?Кога, от кого и как се поставят границите и се полагат основите на възпитанието?А когато бащата отсъства – работи много, работи в чужбина, родителите са раздаелени и таткото е напълно отсъстващ.Сега татковците нямат оправдания, че не могат да дойдат на срещата и е важно да присъстват. Поканете ги и гледайте заедно! Ще бъде интересно и много полезно.Лектор: Валентин Стоилов, един от най-добрите психолози в областта на детското развитие, възпитание и поведение

Публикувахте от 1 наум в Петък, 3 юли 2020 г.