Важно е да говорите на бебето, но е важно също така да го оставите и то да говори. Дори и да не различавате никакви смислени думи, слушайте внимателно бебешкото дърдорене и се включвайте от време на време с нещо от рода на “Даа, така ли било? Наистина ли? Колко интересно!”. Може би Ви изглежда смешно, но бебетата се радват на това, че слушате техните приказки и внимавате, а това ги стимулира да подобряват начина си на комуникация. Задавайте въпроси на бебето и изчаквайте то да Ви отговори, дори само чрез жест, усмивка, физиономия или някакво неразбираемо за Вас дърдорене. Внимавайте в това, което говори бебето, защото обикновено първите думички са така преиначени, че е трудно да бъдат разпознати, но вероятно наистина означават нещо. Възможно е думата да няма нищо общо с предмета, за който се отнася, но ако няколко пъти бебето употреби тази дума за дадено нещо – значи това е! Често е доста трудно да разберем какво точно иска бебето, но трябва да му дадем възможност да се опита да ни каже по своя си начин. Когато виждате, че иска нещо – давайте му варианти: “Играчката ли искаш? Шишето? Чашката?”. Така може да се ориентирате по-лесно. Ще мине доста време, докато започнете да водите с бебето нормална комуникация, но до тогава не спирайте да полагате усилия – така ще ускорите развитието на речта му

Маргарита Габровска, логопед, Фондация “Нашите недоносени деца