Отново провокирана от опита практика е да се дава добавка, при съмнение за недостатъчно кърма. А препоръки за увеличаване и стимулиране на кърменето не се дават и дори напротив, препоръчва се да се храни на 6 часа, като се редуват гърдите, за да се „събере достатъчно“ и т.н.

На практика, при съмнение, че детето не се храни достатъчнно е редно да се предприемат мерки за увеличаване на кърмата. Да дохранвате с изцедена кърма е първата такава мярка. Втората е да дохранвате с донорска кърма и едва на трето място идва адаптираното мляко. Което, включено веднага, може да доведе до постепенно намаляване на лактацията и впоследствие отпадането й.

Отговор на въпрос, зададен по време на лекция за кърмене,
изнесена от Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация