Бременните жени наистина ли са освободени от носенето на предпазен колан? Или това е поредната градска легенда, която освен всичко друго, може да бъде и твърде опасна. Ето отговора:

Дебело подчертаваме, че шофирането в населени и в извън населени места трябва задължително да става с обезопасителен колан. Това е важно във връзка със сигурността на пътниците. И не зависи от скоростта, с която се движим. Защото не можем да предвидим всички ситуации и фактът, че сме взели всякакви мерки за безопасност, не означава непременно, че и останалите водачи са направили така. Ето защо коланите са важни и да, те наистина спасяват животи.

Въпреки това има няколко категории състояния, които поради спецификата си, предполагат да не се използват предпазни колани и/или да се прецени индивидуално съотношението полза-риск. На първо място това са бременните жени.

Ето и цитат от Закона за движение по пътищата:

“Чл. 137а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от
категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които
моторните превозни средства са оборудвани.
(2) Могат да НЕ използват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;
3. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) лицата с трайни увреждания на горни крайници
и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно
техните нужди;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) водачите на таксиметрови автомобили,
когато превозват пътници в рамките на населеното място;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) инструкторите – при управление на
автомобила с учебна цел.”

Майката на Филип, след разговор с КАТ и намиране на съответната алинея от ЗДвП