Лесно, бързо и приятно… без реално да учим. Всичко може да стане съвсем на игра и между другото. Просто трябва да се отпуснем и да говорим с детето. Постоянно и без притеснение, че от начало то не отговаря и дори може да изглежда сякаш не разбира. Това пасивно знание много бързо ще се усвои и ще влезе в употреба. А вложението Ви в тази посока ще се изплати стократно след това.

Когато слизате по стълби, когато настъпвате шахти, когато броите дървета по алеята и т.н. Всяко нещо може да се преброи. И когато е реално, то се помни добре.

Снимка от книгата “Мързеливата майка” на Анна Бикова, изд. Colibri