Обяснете случващото се без излишно позитивиране.
Често в опита си да въодушевят голямото дете за идването на малкото, родителите прибягват до разкази, които имат малко общо с истината. Например: „ще си играете заедно“. Това не е вярно; поне не до след определена възраст, но ако го представите така, детето ще го очаква. И ще се разочарова в очакването си – всъщност малкото бебе основно спи, често плаче, и съвсем не може да играе. Това е с което можете да подготвите голямото дете, за да има реална представа какво ще се случи. Може дори да кажете съвсем искрено, че бебето ще има нужда да му се обръща повече внимание (което също е вярно), и че ако голямото усеща нещо подобно, може да сподели, за да намерите начин да се справите заедно с това усещане.

В заключение нека подчертая, че ревността сама по себе си не е проблем, стига да се подходи с внимание, търпение и разбиране. И при всички случаи е нужно време, за да намери всеки своето ново място след появата на нов член на семейството. При всички случаи, ако имате притеснения от реакциите на някое от децата, от някаква промяна, която не сте очаквали и ви се струва прекалена, можете да потърсите консултация, в която да намерите решение според конкретно вашата ситуация.

Елена Мечева, психолог