Как да обясним на децата, че доскоро разрешени неща, сега не могат да се правят. Като ходенето в парка, на детската площадка, събирането с приятели. От каква възраст трябва да обясняваме ситуацията и до каква това няма смисъл?


Чудесен въпрос с оглед новото за всички ни предизвикателство. Моето лично и професионално убеждение е, че колкото и да е малко детето, дори още пеленаче, то е потопено в света на езика през думите на родителите си. То може да не разбира смисъла им, но разбира (често несъзнавано) емоциите, които възрастните влагат, говорейки. В последните дни ние говорим много за ситуацията, понякога сме разтревожени или раздразнени, така че децата чуват и усещат това. Можете да адресирате към тях конкретни думи, така както го усещате Вие – включително: “Да, мама е притеснена, скучаем, трудно ни е, защото… еди-какво си”. На по-големите кажете директно, че ситуацията налага да стоим вкъщи, защото е нужно да се пазим и т.н. Ако сте разтревожени, по-добре да го признаете, но като задължително уверите детето, че всичко ще премине, ще се справите, защото сте заедно! А в това всички вярваме, нали? Накратко – не се колебайте да говорите с дечицата си, те ще го оценят!

Елена Мечева, клиничен и консултативен психолог