Потребностите на децата могат да бъдат сведени до 3:

 1. Нужда от структура:
  Ясни граници
  Режим
  Ясни правила
  Постоянство на реакциите на родителите
 2. Нужда от стимулиране: Чрез глас, докосване, поглед
 3. Нужда от знаци на признание, от които зависи самооценкат и как детето ще се приспособи към обкръжението и семейството. 

Анета Жечева, откъс от лекция “Детето днес”, организирана от 1 наум