1:04:10 Момченце на 14 месеца, все още не ходи. Будно и активно дете. Забелязвам, че когато си играе, рядко използва и двете ръце едновременно. Например, когато разлиства книжка, го прави само с едната. Когато реди лего, не държи с едната ръка долната фигурка и да сложи горната с другата. Когато завинтва капачка на шише, не държи шишето със свободната ръка. Борави добре и с двете ръце, но не ги ползва едновременно. Как да ги стимулирам?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept