Вероятно е глупав въпрос, но – на всяко хранене ли предлагаме и двете гърди?


Да – предлагаме, а бебето решава дали едната му е достатъчна или иска и от втората.

Христина Янева – Хедра, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация