Аутизмът е сложно невро-поведенческо състояние, което включва увреждания в социалното взаимодействие, развиващия се език и комуникационни умения. Поради диапазона от симптоми, това състояние  се нарича autism spectrum disorder (ASD) .
Аутистичният спектър е много широк. Някои хора може да имат много забележими проблеми, други не. Общата нишка е разликата в социалните умения, комуникацията и поведението в сравнение с хората, които не са в спектъра.
Разстройството на аутистичния спектър (ASD) може да изглежда различно при различните хора. Това е увреждане в развитието, което оказва влияние върху начина, по който хората комуникират, държат се или взаимодействат с другите. Cимптомите могат да бъдат много леки или много тежки. Някои деца, които са в спектъра, започват да показват признаци от няколкомесечна възраст. Други изглежда имат нормално развитие през първите няколко месеца или години от живота си и след това започват да показват симптоми.

По отношение на видимите, поведенческите симптоми, аутистичният спектър включва:
– множество тикове,  (популярно възприемани като самостимулационни движения), като например пърхане с ръце, подскачане на място;
– нестабилен или никакъв очен контакт;
– недобра фина и обща моторика;
– нарушено общуване с връстници и проблеми при адаптирането в група;
– липса на реч или пък речта няма комуникативни функции – автоматично повтаряне на запомнени думи и фрази, несвързани със ситуацията.
– Хиперактивността е масово явление.
– При по-високо функциониращи деца от спектъра, интелектът е напълно съхранен, но страда социалното функциониране – децата не могат да водят разговор, да следват правила на групови игри.

д-р Мария Савчева, имунохематолог МБАЛ “Вита”