Възрастта 12-24 месеца е свързана с най-голям процент битов травматизъм, защото детето вече ходи и всички решават, че то е „пораснало“, а всъщност то е едно ходещо бебе, което опознава света и няма инстинкт за самосъхранение. Ето защо вместо безкрайното „Не пипай!“, е по-добре да се обезопаси жилището, да се наблюдава детето непрекъснато и да се предвижда всеки негов следващ ход. Най-опасни са травмите от поливане с вряла вода, кафе, чай, супа. Следете строго за опасността от поглъщане на медикаменти или препарати за почистване, съдържащи белина например. Внимавайте за контакти с остри предмети – ножове, ножици, стъкла, игли и други. Опасно е поглъщането и на дребни части от играчки или инхалирането на семена от семки, ядки и др.

д-р Валентина Гергинова, педуиатър и неонатолог