Много майки се връщат на работа преди детето да е навършило приблизително 1 .10- месечна възраст, бележеща преминаване на детето към „стадий на независимостта“, и неговата естествена готовност за отделяне през деня от родителите. Често поради финансови причини това се случва дори на 6-месечна възраст на детето, когато в психичен план то още е симбиотично свързано с майка си. Ранното отделяне създава предпоставки за емоционална дистанцираност на родителите от детето; развитие на амбивалентна или дезорганизирана форма на привързаност; оказва своето влияние върху образа на тялото на детето, възможностите му за концентрация, емоционалната му стабилност. Затова отговорът на този въпрос би бил различен за всяка ситуация, но все пак е добре, ако семейството има избор, да се изчака този период, около втората година.

Откъс от курс по Релационна психомоторика, воден от психолога Инна Бранева, по метода на Бернар Окутюрие