Първите три дни – 5 -10 мл на хранене, общо 80-100 мл за 24 ч.
След 5 – ия ден – 150 -180 мл/кг телесно тегло. Не е все едно дали бебето е 2 кг или е 4 кг, затова е важно да имате предвид тази формула, а не да отчитате само възрастта на бебето.
Бебето не поема еднакво количество на всяко хранене. Затова ако се предприема пробно кърмене – трябва да се измерят резултатите от всички хранения за 24 часа.

Откъс от лекция за кърмене, изнесена от Ася Демирева, консултант по кърмене, сертифициран към Международния борд по лактация