Използвайте конфликтите за изграждане на социални умени: Гледайте на конфликтите не като на препятствия, а като на възможности да развиете у детето важни социални умения. Уменията, които сте се старали да развиете у детето си още от най-ранното му детство и на този етап са същите – зачитането на чуждата гледна точка, интерпретиране на невербалните послания, споделяне на вещите, искане на прошка. Продължете да разговаряте с него за тези важни умения открито и му помагайте да ги практикува. Научете го, че не бива да избягва конфликтите, а да ги разрешава, защото така ще подобрява взаимоотношенията си с другите.

д-р Даниълл Сийгъл и д-р Тина Пейн Брайсън, откъс от книгата “Как да развием потенциала на детския мозък”, изд. “Хермес”