Мерките за безопасност по време на Covid 19 минаха през безкрайно много, взаимноизключващи се препоръки. Бихте ли казали до каква степен храната може да се зарази с опасния вирус и какви мерки може да предприемем:

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) понастоящем няма доказателства, че храната е вероятен източник или път на предаване на вируса.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (European Centre for Disease Prevention and Control) заявява, че първоначалният вероятен източник на инфекция в Китай са били животните, в момента вирусът се разпространява от човек на човек – главно чрез дихателни капчици при кихане, кашляне или издишване. Учените и властите по целия свят наблюдават разпространението на вируса и не е установено съобщение за предаване чрез храна. Няма доказателства, че хранителни стоки, внесени в Европейския съюз в съответствие с приложимите разпоредби за здравето на животните и общественото здраве, представляват риск за здравето на гражданите на ЕС във връзка с COVID -19. Основният начин на предаване е от човек на човек.
Световната здравна организация издаде предпазни препоръки по отношение на безопасността на храните, включващи съвети за спазване на добри хигиенни практики по време на работа с храни и приготвяне на храни, като например миене на ръцете, сготвяне на месо до пълна готовност и избягване на потенциално кръстосано замърсяване между топлинно обработени и сурови храни, например варени и неварени храни.
Британската асоциация на диетолозите препоръчва в тази ситуация свеждане до минимум на пазаруването чрез добро планиране на покупките на храна, оптимално съхранение, планиране на храненето за няколко дни. Необходимо е да се спазват правила за добра хигиенна практика при подготовка, съхранение и готвене на храните у дома.
Немският институт за оценка на риска (German Federal Institute for Risk Assessment) коментира, че понастоящем няма случаи, които да показват, че има заразени с новия вид коронавирус чрез консумация на замърсена храна. Не са известни и съобщения за инфекции с други коронавируси, дължащи се на храна. Независимо от това предаването чрез повърхности, които наскоро са били заразени с вируси, е възможно за кратък период след замърсяването, поради относително ниската стабилност на коронавирусите в околната среда.
Въпреки, че е малко вероятно вирусът да бъде предаден чрез замърсена храна или хранителни продукти от внос, трябва да се спазват общи всекидневни хигиенни правила като редовно миене на ръцете и хигиенни правила при приготвянето на храна. Тъй като вирусите са чувствителни към топлина, рискът от инфекция може да бъде допълнително намален чрез достатъчна топлинна обработка и загряване на храните.

проф. Веселка Дулева, дм, началник отдел „Храни и хранене” в Националния център по обществено здраве и анализи и главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Хранене и диететика“