45:00 Момченце на 2 годинки все още не говори. Знае как правят животните, знае кои сме ние. Когато го попитам къде е тати, го посочва, но не се обръща директно към нас. Разбира всичко, обръща се на името си. Телевизия гледа изключително рядко. Четем много книжки.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept