17:35 Мая Василева, специалист по ранно детско развитие и основател на КиндиРу в България. В основата е мозъка. Червените флагове. Развитие на мозъка.

29:05 Как се учим да разбираме света около нас? Екзекутивни функции. Йерархията на нашите нужди.

39:00 Учене, фокусирано на връзката мозък – ум. Що е то червен глаг? Сън – поведение – обучение – комуникация – разбиране.

1:18:20 Как да проследяваме проблемите и аспектите на изоставане?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept