Пост от групата на 1 наум

Нощен терор или кошмар?

Дъщеря ми е на 2 години и 4 месеца. Ходи на градина. Бързо се адаптира, отпусна се и прие госпожите, лелята и децата. Не сме имали проблеми при водене на градина, нито при взимане. Не плаче, няма протест. Спи, яде и играе. Постоянно говори за детската градина и че иска да е там. Не сме имали проблеми със заспиването вечер, спеше си спокойно без да се буди. Получавам информация през деня от колко до колко спи. Всичко беше супер до преди 3 дни.
Както си спеше изведнъж започна да плаче, да пищи, да сяда в леглото и да говори /не й се разбира, защото е в просъница/. Става, чишка и казва “Мамо, ставай да ходим в другата стая.”  Успявам да я убедя да се върне в леглото, но не дава да я пипнеш, ядосана е, хвърля водата и т.н.
Виждам я, че е объркана и не знае какво става и къде се намира. Не я закачам, докато това неино състояние не отмине- 5-15мин. Ляга на леглото до мен и баща й вече спокойна стои и гледа в нищото. Понякое време затворя очи и си заспива.
На сутринта отидох при една жена да и пребае на една дрешки и каза, че детето е много уплашено. На следващата нощ – същото нещо. Както си спи всичко се повтаря отново. Тотално объркана е къде е, ядосана е, гневна, хвърля, не иска да я пипаш. Минават се 5-10 мин ляга, обръща се на другата страна и заспива. На сутринта плаче, не иска на градина, вкопчила се е в мен, а до преди 3 дни тичаше с усмивка към вратата на детската градина. Разговарях с учителките и лелята – там е спокойна, играе, спи и не създава проблеми. Но са ми спестили факта, че в този ден госпожата и лелята много са й се карали и са я ударили по дупето, защото докато пиела, вода се е намокрила. От сигурен човек знам, че е било гадно, защото много са и викали. Този човек работи там и го е видял. Не мисля, че проблемът е в режима, защото е относително стабилен. Проблемът е, че когато се събуди в това състояние, остава будна още поне 15-20 мин и понякога не успява да си удължи нощния сън.


Струва ми се, че обединявате няколко неща, а не е ясно дали са свързани и всъщноост изискват различни неща. Нощните терори са нещо нормативно. Децата минават през тях. Нормално е. Нищо не се прави, до детето сте и гледате да не се нарани, защото то наистина не е на себе си в този момент. Скандал между госпожите в детската и пришляпване – това е недопустимо, имам предвид второто. Трябва да го изясните. Без скандали обаче. Още гняв и непремерени реакции в тази ситуация няма да доведат до нищо градивно, според мен. Колкото и да е сигурен източникът Ви, тази информация остава непороверена и нерегламентирано получена, недоказуема и прочие, затова не си струва да задълбавате в нея. Освен, ако не става въпрос за истински физически тормоз. Тогава търсенето на правата е нещо друго. И минава през открита позиция, настояване за уволнение, директори и прочие…. Виждате, че нещата стават сериозни и трябва добре да се види кое от двете е. Аз вярвам, че е било непремерена реакция, която не е чак толкова страшна… Надявам се, че е това. Тогава един разговор, добронамерен и открит, в който упоменете колко е чувствиетлна дъщеря Ви и как реагира на подобни неща изключително бурно, би трябвало да има мигновен ефект. Поговорете с детето, обяснете му, че понякога възрастните са гневни и ядосани и не успяват да си овладеят емоциите, затова са постъпили така госпожите. Но това не е редно. Помолете и тях да говорят с нея. За да е спокойна, че това е инцидент. Вижте ситуацията от всички страни и преценете как да постъпите. Но проблемите са реални, аз не мисля, че баенето ще свърши каквато и да е работа, освен да Ви успокоява, че решавате някаква ирационална травма, каквато няма. Нещата са съвсем, съвсем земни и за съжаление, често срещани.

 

Биляна Котева, създател и администратор на 1 наум