Извинете, но пак ще питам за породените деца – ако забременеем повторно (както препоръчахте 😀 ) още преди да е приключила първата година от раждането на първото дете и съответно сме в отпуск за бременност и раждане. Какво се случва с обезщетенията през втората година? По време на тази втора година реално обезщетение  за гледане на дете (1-то) ли ще получаваме, или можем да го прекратим и да излезем болничен за втората бременност (защото размерът на обезщетението е по-висок)? И по време на тази втора бременност, при която евентуално сме в болничен, ще получаваме ли 50 % от обезщетението за гледане на дете  – 1-то, както aко сме се върнали на работа или просто го губим. Тоест как е финансово най-изгодно при породени деца? Наистина е объркващо. Благодаря Ви сърдечно за отговорите.


Предвид изложеното, ако през периода на разрешения отпуск за отглеждане на дете, на майката бъде разрешен друг вид отпуск, както е в случая – отпуск за за бременност и раждане на второ дете (при настъпването на този случай), е налице прекъсване ползването на първия отпуск по смисъла на чл. 164, ал. 5 от КТ и на основание чл. 54, ал. 1 от КСО на майката следва да се изплаща парично обезщетение в размер 50 сто от обезщетението за отглеждане на малко дете към получаваното за същото време парично обезщетение за бременност и раждане. В случая, за периода на бременността и раждането за второто дете, но не по-късно от навършване на 2-годишна възраст на първото дете, Вие ще имате право на парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете към получаваното парично обезщетение за бременност и раждане.

Нора Петрова, счетоводител, Дворска Консулт ООД