Между 1 и три години уменията на детето започват стремглаво да се променят и да се увеличават. Тогава идва моментът да стимулираме детето да говори.

Ето някои съвети:

Говорете на детето за това, което правите. Например: „Мама реже салата и после всички ще седнам да вечеряме.”
Четете заедно с детето всеки ден. Нека то само разгръща страниците на книгата.
Наградете това, което детето казва или показва. Ако посочи към топка и каже „то”, („тота”, тока”), Вие отговорете: „Топка. Да, това е голяма, синя топка.”
Дайте на детето пастели и хартия и го оставете да драска свободно. Покажете му как да рисува хоризонтални и вертикални линии в границите на листа. Окуражете го, когато се опита да копира Вашия модел.
Играйте с кубчета, игри за сортиране и откриване на точното място на форми. Включете и други игри, които ще накарат детето да използва ръцете си.
Скрийте малки предмети и играчки и накарайте детето да ги открие.
Карайте детето да назовава части от тялото си или други обекти от близкото обкръжение.
Пейте песни и ги съчетайте с движения. Пейте на български.
Дайте на детето стара тенджера  и тиган или малко барабанче и го насърчете да свири.
Осигурете много безопасно място за детето, което може да проучва.
Купете на детето играчки за бутане и дърпане.

Архив: 1 наум