Не е нужно непрекъснато да повтаряте „Ти си голям/а!“. Децата обикновено не виждат нищо хубаво в това, даже обратното – по-голям, пък понижен в чин и с по-малко внимание. Вместо това полека насочете вниманието на голямото си дете към дейности, с които и преди се е занимавало, и в които се чувства уверено и се забавлява. Сигурен помощник тук може да са приятелчетата (всички по-големи от бебето), с които играе, любимите дейности, детската градина. Средата на детето, в която то има свои отговорности, интереси и хобита, предоставя чудесна възможност да отклони вниманието си от малкото бебе, да затвърди своите качества и да се справя с нови предизвикателства. В този смисъл, спирането на голямото дете от ДГ с идеята да не ревнува, по-скоро би имало негативен ефект. Когато то има своето си пространство, ще разгръща своя потенциал.

Елена Мечева, психолог