Отговор на въпроса можете да чуете във видеото около 30:00 минута:

Здравейте! Според вас коя е най-добрата възраст за отбиване? Какво мислите за кърмене по време на бременност и тандемно кърмене? Благодаря!

<iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/q0G0ScV3Ld0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>