46:03 Откакто мина на 2 дремки, има чести нощни събуждания. Бебе на 9++. Откакто премина на 2 дневни дремки, доста често се случват нощни будувания по 1 час. В момента интервалите на будуване са: 3 ч., 3/10 ч., 4 ч. Опитвала съм да ги променям, но винаги будува. Заспива лесно за 2 минути или гушнат, или върху мен, или на леглото, държейки ми ръката. Не се буди, след като заспи. Спи 2 пъти по около час.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept