Симптомите са: главоболие, повишена температура,  затруднено и учестено дишане, гадене, повръщане, световъртеж, отпадналост, дезориентация, бълнуване, почервеняване на лицето, бузките, може да се стигне и до гърчове.
В такива ситуации пострадалият трябва да бъде консултиран с лекар, а докато това стане – по възможност максимално бързо, се изолира от топлата среда, поставя се на сянка, разсъблича се, слага се мокра кърпа на главата, обвива се с мокър чаршаф, дават се охладени течности.

д-р Ива Иванова, педиатър