Много родители, когато ги попитам кога е пролазило детето им, те казват: “Ооо, той/тя направо проходи”. Това е чудесно, но бих искала да споделя с Вас колко е важно и защо е важно да насърчаваме малкото бебе да лази.

Етапът на лазене е съществен, защото подпомага развиването на следните зони, нужни за двигателното развитие на едно бебе: Билатерална координация (да може да използваме и двете страни на тялото си, по едно и също време, организирано и последователно: разглеждане на книга, рязане, рисуване, писане, хвърляне на топка и др.)
Стабилност на раменете
Стабилност на торса и позата на торса
Стабилност на пръстите и ръцете
Възможност за изследване на различни текстури
Необходимо е да наблюдаваме бебето, да стимулираме двигателното му развитие, като даваме шанс то да лази, да изследва заобикалящата го среда, тъй като това е основа за дейности, свързани със самообслужване, игра, учене. За да бъда още по-конкретна, ще споделя, че етапът на лазене е важен, за да могат децата успешно да развият умения за самостоятелно хранене, обличане/събличане, да учат нови игри и да трупат нови умения, да се къпят, тичат, да карат колело, да рисуват, да пишат, да се катерят…

Разбира се, има много бебета, които прескачат етапа на лазене, в никакъв случай това не означава, че те няма да имат добре развита и стабилна поза за сядане, стабилност на торса и раменете и че няма да могат да участват в различни дейности. Но ще трябва да наваксват след като прпходят и това ще създава рискове от травми и недобро усвояване на новите умения.

Руслана Анастасова, ерготерапевт