18:00 Първият месец на бебето. Наддаване, хранене, режим, сън, плач, изхождания, урина, кърма, мляко за кърмачета, повръщане. Рефлекси за оцеляване: сучене, ориентация, рефлекс на Моро, вкус, обоняние, зрение, сън. Изхождания на бебето. Помещение, в което се отглежда детето. Бебешкото легло. Обличане и къпане.

30:00 Пъпчето.

33:30 Извеждане на бебето. Защо плаче бебето? Колики. Честота на изхождане по време на първите месеци. Колко време е нормално бебето да не се изходи през първите месеци? Как можем да помогнем на бебето, ако има запек? Различните методи. Кога да потърсим лекарска помощ?