For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика на поверителност.
I Accept

0:00 Интро. Лектор: Ели Мантовска, майка на 3 деца, детско-юношески психолог в обучение, професионален коуч, създател на 5под5, обучения за родители: https://5pod5.com/za-eli/ Кои са пресечните точки между поведението и речта? Детското развитие. Кои са най-честите трудности? Какви знания и техники помагат? Социално-емоционални умения. Когнитивни умения. Моторика.

12:45 Регулацията на емоциите и развитието на мозъка.

26:05 Майката е важна.

32:40 Мозъкът – умения за саморегулация. Реакциите на детето и какво разбираме от тях? Привличане на вниманието на родителя. Игровия подход. Самостоятелността. Как да се справяме в трудните моменти?

1:17:30 Важни ли са разнообразните дейности за детето? Трябва ли задължително да четем, когато детето иска, а ние сме уморени? Постоянно ли трябва да говорим и да играем с детето? Наблюдението върху детето.

1:32:38 Детенце на 2 години. Когато не успява да направи нещо, се затваря в стаята си и не мога да се свържа с нея. Как да й помогна, след като не ме допуска до себе си?

1:37:48 Как да изкараме думите от детето?